BIOCONT - jsme průkopníci zahrádkářství bez chemie, pracujeme na tom od roku 1991

Ekologie pro nás není fráze, je to životní styl zahrádkáře

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě!“ Mahatma Gandhí

Ekologie je často skloňované slovo, které pro někoho může být jen frází a nebo komerční samolepkou - pro nás je ekologie celoživotní vášní a vírou, že společně můžeme změnit náš svět, ve kterém tady a teď žijeme. Ano, čtete správně - na své zahrádce můžete hospodařit směle a bez obav bez zbytečné průmyslové chemie a především bez pesticidů. Naše biologická ochrana rostlin umožní čistě přírodní řešení pro ochranu před škůdci i před nemocemi rostlin. Trvale udržitelný rozvoj lze nastavit díky ekologickému přístupu v zahrádkářství. Vyžaduje to samozřejmě i správné know how - tedy vědět, kdy a jak správně ochranu použít a od toho jsme tady my, náš blog a sociální sítě  také náš pravidelný newsletter, kde najdete spoustu praktických tipů a rad pro celý zahrádkářův rok…

Ekologická odpovědnost je pro nás odpovědí na výzvy dnešní doby a jsme rádi, že tento názor sdílí stále více odvážných zahrádkářů, kteří milují to, co dělají a pěstují a pro své plodiny vyžadují čistě přírodní biologickou ochranu.

 

Ekologie se pomalu, ale jistě dostává do centra zájmu politiků - konec konců důsledky klimatické změny překvapivě zažíváme i u nás v České republice - tornádo na jižní Moravě, požár v národním parku České Švýcarsko, to jsou negativní fenomény a nelze je ignorovat. Lidstvo musí přejít od slov ke konkrétním činům ve prospěch ochrany životního prostředí. Zemědělství a péči o půdu trápí v ČR především dlouhotrvající půdní sucho v hlubších vrstvách půdy viz https://www.intersucho.cz/ Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje zhruba dokonce na 37 % území, půdní profil 0–100 cm!

Přichází odpověď v rámci EU, která se jmenuje Green Deal.  A ke slovu přichází ekologické zemědělství a také ekologické zahrádkaření. Zahrádkáři se tak podílí na významném zvýšení podílu ekologického zemědělství. Vnímáme, že musíme změnit celou společnost a ekologie se musí dostat na špičku hierarchie hodnot a to již ve školách a především do politiky, která může změnit celospolečenskou atmosféru. Pojďme udělat spolu tu důležitou a zásadní změnu - začněme o své zahrádky pečovat ekologicky! Víme, že jedna zahrádka moře nedělá, ale když spojíme síly, dokážeme zdánlivě nemožné - proměnit styl uvažování a zavést ekologické zahrádkářství jako klíčovou kategorii péče o krajinu, kterou zde jednou přenecháme těm příštím generacím, které přijdou po nás…

Společnost Biocont Laboratory byla založena již roku 1991, zakladatelé byli Ing. Milan Hluchý a Dr. Miloslav Zacharda, CSc. Je to první česká firma zabývající se výrobou a distribucí přípravků pro ochranu rostlin obsahující i živé organismy.  Od počátku se firma specializovala na podporu ekologického přístupu  v zemědělství i zahrádkářství a především biologickou ochranu rostlin.

Základním programem na počátku 90. let 20. století byla produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri a vývoj systému biologické ochrany révy vinné. V rámci tohoto programu byla zavedena biologická ochrany rostlin na tisíce hektarů vinic v Československu, Rakousku a Německu. Od počátku byl při zavádění systému biologické ochrany vinic položen důraz na precizní proškolení uživatelů prostředků biologické ochrany. V dalších letech byl postupně systém biologické ochrany vinic doplňován o další prvky a roku 2005 bylo zahájeno ověřování systému ekologického vinohradnictví a od roku 2007 ověřování systému ekologického ovocnářství. Firma Biocont Laboratory  vytvořila systém biologické ochrany vinic i sadů a stala se tak úspěšně i zakladateli ekologického vinohradnictví a ovocnářství v České republice.

Firma se úspěšně zapojila do řady projektů a studií biodiverzity agro ekosystémů a tím podpořila nejen svůj rozvoj, ale především rozvoj eko zemědělství  podporu biodiverzity ve střední Evropě. 
V průběhu své existence firma Biocont Laboratory úspěšně realizovala z fondu projektů ekologizace zemědělství v Evropě i mimo Evropu. Biocont postupně vybudoval pobočky také na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Moldávii. V současnosti firmy skupiny Biocont zaměstnávají v šesti státech Evropy více než 50 zaměstnanců. V současné době firmy skupiny Biocont produkují, distribuují a zabezpečují odborným poradenstvím více jak 70 prostředků biologické a biotechnické ochrany rostlin.

Řada dalších evropských i celosvětových firem biologické přípravky se značkou Biocont distribuuje případně s firmou úzce spolupracuje při vývoji.

Cílem společnosti Biocont je poskytnout všem zahrádkářům, kteří myslí ekologicky, ucelenou paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin - společnost poskytuje také kompletní informační servis a poradenství.

BIOCONT věří, že…

Biologická ochrana rostlin na zahrádce skutečně funguje!
Psal se rok 1991, když jsme se svou prací začali a okolí náš někdy považovalo za snílky a podivíny - dnes vidíme, že se naše rozhodnutí neslevit ze svého nekompromisního ekologického přístupu bylo správné. Zahrádkáři mají díky našim komplexním přípravkům již více než 30 let jejich systematického vývoje unikátní možnost řešit prakticky všechny problémy s chorobami a škůdci na své zahrádce a to bez chemie a bez pesticidů. Můžete tak úspěšně sklízet naše výsledky tisíců pokusů jak s již dříve registrovanými prostředky a technologiemi ekologické ochrany a výživy rostlin, tak s přípravky nově registrovanými.

Vise ekologie mění svět k lepšímu
Jdeme krok za krokem a to každý den. Zahrádkáři mají díky nám možnost vypěstovat své produkty s ohledem na zdraví lidí i dalších živých bytostí žijících na zahrádce. Je to něco, co bylo před 20ti lety nemyslitelné - přesto se nám sen o ekologickém zahrádkářství podařilo uskutečnit navzdory mnoha těm, kdo v úspěch nevěřili - jdeme si za svým a vidíme, že ekologie prostě dává smysl i ekonomicky.

Jeden e-shop pro všechny škůdce a choroby na zahrádce
Na našem e-shopu najdete ochranu proti všem aktuálním hrozbám ze strany škůdců a chorob - máte tak k dispozici vysoce účinné prostředky a metody 100% ekologické ochrany.

Garance BIO kvality je pro nás závazkem
Jsme rozhodnuti, že ze svých nároků nikdy neslevíme a tak na našem e-shopu nečekejte žádné náhražky a nebo napodobeniny. Vyvíjíme a prodáváme jedině spolehlivé prostředky a péče o půdu v ekologických systémech hospodaření pro zahrádkáře i zemědělce a ovocnáře.

Vášeň na prvním místě ruku v ruce s odborným know how
Sami děláme to, co doporučujeme - milujeme zahrádkáření a tak sami máme vyzkoušeno na svých zahrádkách, že naše produkty spolehlivě fungují. Samozřejmě je třeba vědět, kdy je správně použít a jak…

Investice do zdraví se vyplatí - chráníme člověka i přírodu
Cena našich produktů odpovídá tomu, že chráníme zdraví všech, kdo konzumují vypěstované produkty ze zahrádky - top bývá v první řadě rodina zahrádkáře a zde má smysl chtít to nejlepší. Naše prostředky biologické ochrany rostlin jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou 100% bezpečné pro člověka i pro domácí zvířata. Jejich použití není škodlivé pro užitečný hmyz a ostatní necílové organismy žijící na zahrádce. Biologické postřiky na rozdíl od chemických nezanechávají žádné škodlivé látky na ošetřených rostlinách a v půdě a to je pro nás skutečná hodnota!

Tým BIOCONT je parta nadšenců do ekologického zahrádkářství
Nejsme žádný virtuální přeprodejce - jsme skutečná firma a jsme lidé, které jejich práce baví a naplňuje. Snažíme se každý den pomáhat ke spokojenosti našich zákazníků a plnit jejich potřeby a přání - prosíme jen o trpělivost, dodací lhůty našich živých organismů prostě odpovídají povaze produktů a někdy to vyžaduje více času třeba než při dodání elektroniky u jiných e-shopů… Věřte nám, že vše dodáváme v co nejkratším možném čase!

Široká paleta špičkových ekologických prostředků ochrany a výživy rostlin stojí na odborných znalostech našich specialistů – poradců pro divizi Home and Garden značky BIOCONT.

“Ekologie je tvárná cesta pro moderní, vysoce výkonné zemědělství. Cesta k produkci špičkových vín, ovoce a zeleniny a ostatních potravin bez reziduí pesticidů. Je to i cesta k oživení našich půd na zahrádkách a zvýšení jejich úrodnosti!” Dr. Ing. Milan Hluchý, zakladatel skupiny firem Biocont

Historie skupiny BIOCONT v datech - příběh začal založením firmy v roce 1991

1989 Produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri

1991 Založení firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. Ing. Milanem Hluchým a RNDr. Miloslavem Zachardou, CSc.
Produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri, distribuce, odborné poradenství
distribuce biopreparátů na bázi Bacillus thuringiensis

1994 Založení firmy Biocont s.r.o (Slovensko)

1994–1996 Realizace projektu "Biologizace vinohradnictví na území CHKO Pálava" financovaného World Bank, Washington D.C.

1996–1998 Realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR "Biologizace vinohradnictví v Moldávii"

1997 Produkce parazitoidů Aphidius colemani a A. ervi

1999 Produkce parazitoidů rodu Trichogramma (Biocont, s.r.o., CZ)

2000–2001 Účast na realizaci projektu PHARE – Zavedení systému integrované vinohradnické produkce v příhraničních okresech Břeclav a Znojmo

2000–2002 Realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR – "Zavedení systému biologické ochrany rychlené zeleniny v Maroku"

2001 Převod druhých 50 % podílu firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. na Ing. M. Hluchého, PhD.

2003 Založení firmy Biocont Magyarországh Kft (HU)

2003–2004 Účast na realizaci projektu SAPARD "Zavedení systému integrované vinohradnické produkce v okresech Hodonín a Brno-venkov

2005 První velkoplošné úspěšné pokusy s aplikací feromonů metodou "Mating disruption" v ČR, HU a SK Start vývoje systému ekologického vinohradnictví v ČR

2006 Založení firmy Biocont Polska, Sp. z o. o.

2007 Start vývoje systému ochrany ovocných dřevin v ekologickém ovocnářství.
Zahájení přechodu k ekologickému ovocnářství a vinohradnictví v Moldávii.

2008 Realizace studie biodiverzity (vyšší rostliny, denní motýli, střevlíkovití, ptáci) různě obhospodařovaných vinic (konvenční, IP, ekologické) a srovnávacích přírodních ploch. Objednatel MZe ČR.

2009 Realizace studie biodiverzity (vyšší rostliny, denní motýli, střevlíkovití, žížaly, pancířníkovití, stonožky aj.) různě obhospodařovaných vinic a sadů ČR. Objednatel MZe ČR.
Účast na mezinárodních projektech "EKOWIN (Cz-At)-ochrana přírody ekologizací vinohradnictví" a EKOWIN (Hu-At) realizovaných v jihomoravských, vídeňských, burgenlandských a západomaďarských vinicích.
Úspěšná aplikace kompletního systému ekologické ochrany révy vinné na ploše cca 1.200 ha jihomoravských, slovenských a maďarských vinic.

2010 Ukončení studie biodiverzity vinic, pokračování studie biodiverzity sadů v ČR.
Další rozšíření ekologické ochrany vinic na plochu cca 1.600 ha českých, maďarských a slovenských vinic.
Úspěšné provedení poloprovozních pokusů s komplexní ekologickou ochranou jádrovin v ČR.

2011 První poloprovozní pokusy s leteckou aplikací parazitoidů r. Trichogramma proti zavíječi kukuřičnému.
Zahájení vývoje technologie ekologické ochrany polní zeleniny v Maďarsku a ČR.
Ukončení studie biodiverzity sadů ČR.

2012 První komerční aplikace patentované technologie letecké ochrany kukuřice parazitoidy r. Trichogramma na cca 2.500 ha kukuřice v ČR, zahájení testování této technologie v PL, D a SK.
Zahájení testování systému ekologické ochrany révy vinné, čaje, kávy a zeleniny v jižním Vietnamu.

2013 Úspěšná realizace leteckých aplikací parazitoidů r. Trichogramma na cca 9.000 ha kukuřice v ČR, PL, D a SK.
Ukončení prvních testů ekologické ochrany zemědělských plodin v jižním Vietnamu. Založení akciové společnosti Biocont Vietnam.
Zahájení testování systému ekologické ochrany révy vinné a ovocných dřevin v Jihoafrické republice.
Ing. Štěpán Hluchý se stává ředitelem společnosti BIOCONT LABORATORY. Ing. Milan Hluchý PhD. se stává generálním ředitelem nadnárodní skupiny firem Biocont. Ukončení vývoje přípravků VermiFit.

2014 Registrace a zahájení prodeje prvních 6 produktů akciovou společností Biocont Vietnam JSC.
Úspěšná aplikace letecky aplikovaných parazitoidů rodu Trichogramma na 18.000 ha kukuřice v ČR, PL, D a SK.
Dokončení a přestěhování firmy BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o. do nového sídla v Modřicích u Brna. 

2015 Zahájení prodeje a servisních služeb v oblasti ochrany hospodářských zvířat před obtížnými mouchami.
Registrace a zahájení prodeje přípravku WETCIT a přípravku Lepinox Plus.
Zahájení prodeje rozmetadel síry a stroje GreenManager určeného k setí bylinných porostů do meziřadí vinic a sadů a ke kultivaci bylinných porostů v meziřadí vinic a sadů.

2016 Podstatné posílení spolupráce mezi firmami BIOCONT LABORATORY, Biocont Magyarországh, Biocont Polska a Biocont SK a personální posílení dceřiných firem ve střední Evropě.
Registrace a začátek prodeje mikrobiálních hnojiv Free N a Free PK.
Začátek spolupráce na vývoji technologie ekologické ochrany skleníkových kultur, révy vinné a dalších plodin v Číně.

2017 První rok realizace projektu modelové produkce jablek v režimu ekologické produkce.
Významný nárůst rozsahu biologické ochrany skleníkové zeleniny v nové generaci moderních produkčních skleníků v ČR.
Zavádění dalších přípravků do praktické ochrany: Dianem v ochraně kukuřice před bázlivcem kukuřičným, Altella a Memcomba v ochraně révy vinné aj.

2021 - Oslava 30. výročí vzniku firmy

Rozšíření poradenských služeb

V současné době firmy skupiny Biocont produkují, distribuují a zabezpečují odborným poradenstvím více jak 70 prostředků biologické a biotechnické ochrany rostlin v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v Moldávii a také ve Vietnamu.

Naše vlastní produkty distribuuje několik desítek distributorů ve většině zemí EU.

„Ekologické zemědělství lze definovat jako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, který se zakládá nejvyšší možnou měrou na lokálních a obnovitelných zdrojích. Ekologické zemědělství vychází z holistického pojetí ekologických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělské produkce, a to jak z lokální, tak i globální perspektivy. V ekologickém zemědělství je příroda chápána jako jednotný celek se svou vlastní vnitřní hodnotou. Člověk má morální povinnost a odpovědnost provozovat zemědělství takovým způsobem, aby se kulturní krajina stala harmonickou částí přírody. Petr, J., Dlouhý, J. a kol. Ekologické zemědělství. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda

Firmy skupiny Biocont spolupracují se světovými renomovanými producenty prostředků biologické ochrany rostlin

  • Andermatt Biocontrol AG (CH)
  • Becker Underwood (UK)
  • Biofa AG (DE), Biohelp (AT), Biotop (FR)
  • CBC (Europe) Ltd (IT), Certis (USA)
  • Chemtura (USA), Koppert (NL)
  • Shin Etsu (JP)
  • Sumitomo Chemical Co. (JP)
  • Trifolio-M GmbH (DE)

„Země je naše Matka. Vyživuje nás. To, co jsme dali do půdy, se nám vrací." Bedagi Wabanaki z lidí Algonquin, původních obyvatel Severní Ameriky

Sledujte nás po celý zahradníkův rok na sociálních sítích a na našem blogu:

Přečtěte si náš Blog

 

Reference

 

V roce 2015 jsme poprvé použili v kultuře rajčat ve fóliovnících proti molicím parazitickou vosičku Encarsia formosa. Po aplikaci nastala během šesti týdnů mezi parazitem s škůdcem rovnováha, takže nedošlo k přemnožení molic a výraznějšímu poškození porostu. Díky maximálně uspokojivému výsledku bude tato biologická ochrana součástí našeho pěstebního procesu i v příštích letech.

-- Jan Ševčík, ÚKZÚZ Brno Chrlice

 

Produkty firmy BIOCONT LABORATORY používáme při pěstování našeho ovoce již řadu let. To přímo souvisí s naší snahou o co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí a zdraví našich zákazníků. Produkujeme také ovoce pro výrobu dětské výživy, kdy musíme splnit velmi přísná kritéria. To se nám díky spolupráci s touto firmou dlouhodobě daří.

-- Karel Blaha – agronom ovocnář, Ovocnářské družstvo Brno

 

V našich sbírkových sklenících jsme měli obrovský problém s červci. Ti už si za ty roky vybudovali vysokou resistenci na jakoukoliv povolenou chemickou ochranu a pěstované rostliny nám decimovali. Nakoupili jsme tedy biologickou ochranu – slunéčka (Cryptolaemus montrouzieri) od firmy Biocont Laboratory, která škůdce velmi zredukovala, sama se přitom dostatečně namnožila a nyní čekáme na další vývoj. Dále už několik let používáme z biologické ochrany mšicomara (Aphidius) proti mšicím a dravou vosičku (Encarsia formosa) proti molicím. Tyto druhy dlouhodobě drží škůdce na námi akceptovatelné nízké úrovni. Tento způsob ochrany se u nás projevil jako účinný a dlouhodobý.

-- Ing. Pavel Souček – vedoucí sbírkových skleníků, Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

 

 Od firmy Biocont Laboratory používáme  některé z prostředků biologické ochrany rostlin. Pěstujeme zeleninu, kterou používáme v ústavní kuchyni,  pěstujeme okrasné hrnkové rostliny do pavilónů, kde žijí a léčí se klienti Centra Kociánka. Dobré zkušenosti máme s parazitickou vosičkou Encarsia formosa ve sklenících s pěstovanou zeleninou a pokojovými rostlinami. Pomáhá nám udržovat populaci molic v akceptovatelné míře.

Dobře se nám osvědčil i přípravek Neem Azal  a Wetcit  proti sviluškám a mšicím ve sklenících a volných pařeništích. S biologickou ochranou bychom chtěli dále pokračovat, protože naší snahou je šětřit životní prostředí, mít zdravé  pracovní prostředí  pro naše zaměstnance a zdravé potraviny pro naše strávníky.

-- Ing. Jaromíra Dostálová, vedoucí zahrady Centrum Kociánka, Brno

 

S přípravky od firmy Biocont jsem začal v roce 2015. Snažil jsem se vyzrát nad problematikou devastace krušpánků v parku nemocnice. Mohutné porosty živých plotů den za dnem devastoval zaviječ zimostrázový.  Stál jsem před rozhodnutím, zda kilometry živých plotů zlikvidovat a spálit nebo riskovat použití razantní chemie.  Jedná se o velký park v areálu psychiatrické nemocnice, kde se vyskytují pacienti s různou psychiatrickou diagnózou, v různém stavu lucidity. Tento park je zároveň kulturní historickou i přírodní památkou. Používat rasantní chemii v parku by znamenalo jisté potíže.  Vyzkoušel jsem v létě 2015 přípravek Lepinox a na některých keřích bylo vidět zlepšení, zastavení žíru po pár dnech. Další rok  byl, za významné pomoci firmy Biocont, ve znamení časování termínů postřiků k daným generačním a migračním vlnám housenek.  V roce 2017 se nám s Lepinoxem podařilo udržet tohoto škůdce v parku pod kontrolou. V současné době se pokusíme ochránit i ovocné stromy tímto přípravkem. V pracovní terapii u nás pracuje denně kolem 60 pacientů s různou diagnózou. Používání tohoto biopreparátu je pro nás značnou pomocí ke zkvalitnění našich služeb. Lepinox aplikovaný v sadě umožní vyřadit celou řadu chemických preparátů, které omezují pracovní terapii. Zároveň naše ovoce používané v kuchyni tak bude zatíženo menším množství chemie.

-- Ing. Václav Peiger, vedoucí střediska Zahrady v Psychiatrické nemocnici Brno

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.