Objednávky na parazitické vosičky a roztoče (bioagens) uzavíráme vždy v pátek do 10h a následující středu expedujeme. Děkujeme.

Biologická ochrana proti přezimujícím larvám obalečů a pilatek

Nemapom

Biologická ochrana proti přezimujícím larvám obalečů a pilatek.

 

Nemapom se používá proti přezimujícím zakukleným housenkám v posledním vývojovém stádiu jak u obaleče jablečného, švestkového tak i u obaleče východního. Tito obaleči napadají již zmiňované ovoce. Je snad ještě vhodné dodat, že útoku obalečů se nevyhnou ani hrušky, kdoule, ořešák, meruňka a broskvoň. V případě pilatek je poškození nejmarkantnější na švestkách a jablkách.

 

Aplikace se provádí na podzim po sklizni, kdy jsme schopní zasáhnout až 80% přezimující populace housenek obalečů v posledním instaru. Další aplikace je možná na jaře, kdy je zároveň účinná i proti larvám pilatek.

 

Nemapom obsahuje entomopatogení hlístice Steinernema feltiae. Mladé hlístice aktivně vyhledávají larvy v kůře stromů ale také i v půdě. Proto je důležité aplikovat hlístice i do půdy kolem stromů. Za dva dny od aplikace infikované larvy hynou. Hlístice se dál množí v uhynulé larvě, kterou po 14 dnech opustí nová generace hlístic. Tato nová generace opět útočí na zbývající larvy, které první aplikace nestačila zasáhnout.

 

Termín aplikace: únor – duben, září – říjen

 

Zakuklené přezimující larvy obalečů jsou schované v kůře stromů, pod kůrou ale i v půdě pod stromy. Aplikace se provádí postřikem nejlépe za vlhkého počasí ale nikoliv za deště. Teplota musí být během dne alespoň 10°C. Postřik s roztokem hlístic je vhodné aplikovat, pokud možno rovnoměrně po kmeni stromu. Tím se zvýší výsledný efekt a aktivita hlístic.

 

Nemapom je účinný i na přezimující larvy pilatek. Zredukuje tak první generaci populace tohoto hmyzu. Aplikace se provádí na půdu pod stromy, kde pilatky přezimují v hloubce 10-15 cm. Koncem března se pilatky kuklí a začátkem dubna vzlétají již dospělí jedinci do větví stromu. Teplota nesmí spadnout přes den pod 10°C. Půdu pod stromy je vždy vhodné dobře provlhčit, nebo postřik aplikovat po dešti.