Produkty

Deltastop EA

Feromonový lapák k signalizaci výskytu obaleče jednopásého.

PROTI:

obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný

nákup

Balení Cena / Balení Poznámka
1 sada 179 Kč -

působení

Feromony se šíří vzduchem a působí na vzdálenost několika stovek metrů až kilometrů. Samečci jsou tak lákáni vůní feromonu do feromonového lapáku, kde se přilepí.

Použití: Ke zjišťování přítomnosti určitého škůdce na dané lokalitě

K odhadu populační hustoty škůdce.

K určení prvního výskytu, vrcholu letu škůdce a stanovení termínu ošetření.

aplikace

Umístění v prostoru týden před očekávaným prvním výletem dospělců sledovaného druhu.

Kontroly se provádí 2 - 3 x týdně.

Oblasti použití

Réva vinnáRéva vinná