Problematika

Seznamte škůdce ve svém skleníku s jejich dravými nepřáteli a vaše rostliny vám budou vděčné


Příznivci biologické ochrany už jistě se živými organismy do svých skleníků, foliovníků či zimních zahrad počítají, vy, kteří se s ní teprve seznamujete, jděte směle do toho. Menší balení pro menší prostory jsou ode dneška k zakoupení prostřednictvím našeho e-shopu. Aplikace je snadná, ale pro úspěšné fungování přece jen platí nějaké zásady – zkrátka řečeno – musíme vytvořit a udržovat vhodné podmínky pro ty které organismy…

 

Pro účinnou a rychlou likvidaci mšic, molic, svilušek a třásněnek ve sklenících je důležité včasné zjištění škůdce a včasný zásah pomocí živých predátorů a parazitoidů, kteří se dále ve skleníku množí po celou sezónu. Tím je zabezpečena ochrana proti těmto škůdcům po dobu několika měsíců.  Parazitické vosičky a dravé roztoče je nutné aplikovat až na počátku výskytu škůdců. Nelze je aplikovat preventivně.

 

 

Pro včasné zjištění výskytu mšic a molic ve skleníku je vhodné použít signalizační lepové desky, které se vyvěšují hned na počátku sezóny při výsadbě rostlin.

 

 

Parazitické vosičky - proti mšicím a molicím

APHIDIUS COLEMANI - proti mšicím

Vosičky kladou vajíčka do mšic, a tim je usmrtí. Uvnitř uhynulé mšice proběhne další vývoj vosičky. Zhruba po 10 dnech dospělá vosička metvou mšici opouští a vyhledává ke kladení dalších vajíček další mšice.

 

ENCARSIA FORMOSA - proti molicím

Vosička klade vajíčka do larev molic, které se vyskytují na spodní straně listu.  V napadených a odumřelých larvách probíhá další vývoj vosičky. Dospělá vosička pak opouští larvu molice a vyhledává další.

 

Draví roztoči -  proti sviluškám a třásněnkám

PHYTOSEIULUS PERSIMILIS - proti sviluškám

Vyhledává a vysává dospělé svilušky, jejich nymfy, larvy a vajíčka, které se vyskytují na spodní straně listů


AMBLYSEIULUS CUCUMERIS - proti třásněnkám

Napadá a vysává jak larvy třásněnek, tak svilušky

Aplikace:

Oba druhy se aplikují do uzavřených prostor, tzn. pouze do skleníků, fóliovníků či zimních zahrad.

Parazitické vosičky a dravé roztoče je třeba aplikovat na počátku výskytu škůdců.


Parazitické vosičky i dravé roztoče lze kombinovat se žlutými lepovými deskami.