O nás

Naším cílem je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství. Společnost Biocont Laboratory byla založena roku 1991 Ing. Milanem Hluchým a Dr. Miloslavem Zachardou, CSc. Od počátku se specializovala na ekologizaci zemědělství a především biologickou ochranu rostlin. Základním programem na počátku 90. let 20. století byla produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri a vývoj systému biologické ochrany révy vinné. V rámci tohoto programu byla zavedena biologická ochrany rostlin na tisíce hektarů vinic v Československu, Rakousku a Německu. Od počátku byl při zavádění systému biologické ochrany vinic položen důraz na precizní proškolení uživatelů prostředků biologické ochrany. V dalších letech byl postupně systém biologické ochrany vinic doplňován o další prvky a roku 2005 jsme zahájili ověřování kompletního systému ekologického vinohradnictví. Roku 2007 jsme zahájili ověřování systému ekologického ovocnářství. K podpoře snah o ekologizaci zemědělství jsme vydali 5 knih v několika jazykových mutacích. V průběhu své existence firma Biocont Laboratory úspěšně realizovala z fondu projektů ekologizace zemědělství v Evropě i mimo Evropu. Součástí většiny těchto projektů byly i studie biodiverzity agroekosystémů. V současnosti firmy skupiny Biocont zaměstnávají v šesti státech Evropy více než 50 zaměstnanců.

 

Společnost BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3844.