Eshop

Deltastop CP

Feromonový lapák k signalizaci výskytu obaleče jablečného.

PROTI:

obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči

nákup

Balení Cena / Balení Poznámka
1 sada 169 Kč -

působení

Feromony se šíří vzduchem a působí na vzdálenost několika stovek metrů až kilometrů. Samečci jsou lákáni vůní feromonu do feromonového lapáku, kde se přilepí.

Použití: Ke zjišťování přítomnosti určitého škůdce na dané lokalitě.

K odhadu populační hustoty škůdce.

K určení prvního výskytu, vrcholu letu škůdce a stanovení termínu ošetření.

aplikace

Umístění v prostoru týden před očekávaným prvním výletem dospělců sledovaného druhu.

Kontroly se provádí 2 -3 x týdně.

Oblasti použití

JádrovinyJádroviny