Ukončení prodeje BIOAGENS pro sezónu 2016

Vážení zákazníci,

Dnes, 29.9.2016 byl ukončen prodej BIOAGENS pro sezónu 2016. Vzhledem k nadcházejícímu podzimu, klesajícím teplotám a s tím spojeným klesajícím množstvím objednávek budou ve 40.týdnu zasílány poslední zásilky s dravými roztoči a parazitickými vosičkami pro ochranu skleníků.

Ukončení prodeje pro rok 2016 se týká těchto bioagens:

 

Aphidius colemani

Aphidoletes aphidimyza

Amblyseius cucumeris

Phytoseiulus persimilis

Encarsia formosa

 

Prodej parazitických hlístic proti smutnicím, lalokonoscům a mravencům pokračuje prozatím beze změny.

Na přelomu prosince a ledna bude zahájen jako každý rok prodej dravého roztoče Typhlodromus pyri proti vlnovníkům, hálčivcům a sviluškám ve vinicích, sadech a zahradách.

 

V případě akutní potřeby a zájmu o velká balení výše zmíněných bioagens se na nás obraťte telefonicky (tel: 545 218 156), nebo pište na email: objednavky@biocont.cz